Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 10, 2021

Kleine ondernemers krijgen (nog) geen TVL-voorschot

Op basis van de wet en het EU-verdrag is het niet mogelijk voorschotten uit te betalen aan kleine ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten die een beroep hebben gedaan op de TVL. De aanvraag voor TVL moet eerst worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit antwoordt staatssecretaris Keijzer op Kamervragen.
Het is niet mogelijk voorschotten uit te betalen omdat volgens de Algemene wet bestuursrecht subsidies alleen op grond van een wettelijk voorschrift mogen worden verstrekt. Ook is vooruit lopen op goedkeuring van de Europese Commissie in strijd met het EU Werkingsverdrag.
Het besluit om kleine ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten tot de TVL toe te laten is samen met de andere aangekondigde voorstellen uit de brief van 21 januari 2021 verwerkt in een wijzigingsregeling die ter goedkeuring is voorgelegd aan de Europese Commissie.
Vanuit het ministerie wordt aangedrongen op een spoedige behandeling, maar Nederland is niet de enige lidstaat met verzoeken tot goedkeuring van steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Voor de TVL is dit de vierde keer dat de regeling, of een wijziging van de regeling, wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. Eén van de nieuw in te voeren elementen van de wijziging van de regeling is in strijd met het EU Werkingsverdrag. Dat betekent dat de steun, zonder goedkeuring, onrechtmatig wordt verleend. Dat brengt het risico met zich mee dat de onrechtmatige staatssteun met rente moet worden teruggevorderd bij de betreffende ondernemingen of dat er onrechtmatigheidsrente door de ondernemingen moet worden betaald.
Bron: Min. EZK 09-03-2021