Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 08, 2021

Actualisatie besluit noodmaatregelen coronacrisis

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis is voor de elfde keer geactualiseerd.
In deze aanpassing zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen over de volgende onderwerpen:

sigaretten en rooktabak die vóór 1 januari 2021 zijn uitgeslagen tot verbruik en waarvan de verpakking is voorzien van de vóór 1 januari 2021 bij de uitslag tot verbruik geldende accijnszegel van 1 maart 2021 mogen tot 1 juni 2021 aan wederverkopers worden verkocht, te koop aangeboden en afgeleverd (onderdeel 5.2)
bepaling gebruikelijk loon ab-houders over 2021 (onderdeel 6.3);
vrije ruimte werkkostenregeling 2021 voor de eerste € 400.000 wordt opnieuw tijdelijk verhoogd naar 3% (onderdeel 6.4);
bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het aantal in een kalenderjaar aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen bestede uren in het kader van het urencriterium worden ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed. Voor seizoensgebonden werkzaamheden wordt teruggegrepen op het aantal uren dat in 2019 over dezelfde periode is gemaakt (onderdeel 8.2);
belastingvrijstelling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (onderdeel 8.5); en
herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren is overheidsingrijpen (onderdeel 8.8.2).

Daarnaast zijn een aantal bestaande maatregelen verlengd:

tijdelijke uitstelbeleid: tot 30 juni 2021 geen invorderingsmaatregelen en geen boete (onderdelen 3, 4 en 5);
versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting (onderdeel 6.1);
ter beschikking stellen van zorgpersoneel onder voorwaarden tot 30 juni 2021 vrijgesteld van btw (onderdeel 9a.1);
btw-nultarief mondkapjes (onderdeel 9c);
btw-nultarief COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits (onderdeel 9d); en
heffing over Duitse netto-uitkeringen (onderdeel 10).

Bron: MvF 03-03-2021