Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 12, 2024

Lagere energieprijzen leiden tot lagere TEK-subsidies

RVO start half maart met het definitieve vaststellingsproces voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen.


Om snel zoveel mogelijk ondernemers te helpen, gaat de regeling uit van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens.

Modelprijzen gas en elektriciteit bekend Eind februari werden de definitieve modelprijzen 2023 bekend. Deze zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):

  • De modelprijs 2023 voor gas: € 1,36

  • De modelprijs 2023 voor elektriciteit: € 0,36

In 2023 begonnen de energieprijzen te dalen en die lijn werd het hele jaar voortgezet. De definitieve modelprijzen van 2023 zijn dan ook aanmerkelijk lager dan de energieprijzen waarmee RVO bij de aanvragen rekenden. Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat ongeveer 95% van de ondernemers die een voorschot ontving (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. RVO verwacht dat ongeveer 200 bedrijven nagenoeg het maximale bedrag aan subsidie (€ 160.000) ontvangt door hun hoge verbruik.
Er zijn er in totaal 10.864 aanvragen ingediend. RVO keerde een totaalbedrag van € 156 miljoen aan voorschotten uit. Het gemiddelde voorschot bedroeg circa € 19.000.

De top 5 sectoren die TEK hebben aangevraagd zijn:

  1. Eet- en drinkgelegenheden (3.918)

  2. Sport en recreatie (1.624)

  3. Landbouw (1.330)

  4. Detailhandel waaronder bakkers (585)

  5. Wellness en overige dienstverlening (452)

Ruime terugbetalingsregeling Vanaf medio maart 2024 stuurt RVO alle aanvragers bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen. Hiervoor is de tijd tot uiterlijk 31 mei 2024. RVO verwacht de eerste beschikkingen met de definitieve subsidie in de eerste week van april 2024 te versturen. Er zijn ruime terugbetalingsmogelijkheden. Lees meer op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/terugbetalen

Bron: RVO 07-03-2024.