Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 17, 2020

Loket NOW-3 open

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde NOW-3-maatregel kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag.
Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. Maar de voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90%, maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV: Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning.

In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.
Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020.
Op 16 november waren om 16.00 uur al zo’n 7.000 aanvragen binnen. Dat waren er meer dan bij de start van NOW 2. Voor een snelle afhandeling is van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om hen daar bij te helpen. Ook is van belang dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken, zeker wanneer werkgevers te maken hebben met een dalende loonsom sinds juni, de maand die straks bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming als vergelijking wordt genomen. Om werkgevers te helpen bij het maken van een goede inschatting zijn er door UWV online rekenhulpen ontwikkeld.
Bron: UWV.nl 16-11-2020 en 10-11-2020