Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 01, 2023

Loon vertrekkende werknemer moet uit NOW-toetsloonsom

Het loon van een werknemer, die vertrekt zonder dat dit iets te maken heeft met de coronacrisis, moet men uit de toetsloonsom halen om te voorkomen dat de NOW-subsidie onredelijk laag uitpakt.


Een bedrijf houdt zich bezig met reclame- en marketingadvies, softwareontwikkeling en grafisch ontwerp. Deze onderneming vraagt op 6 april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aan op grond van de NOW-1. Zij verwacht namelijk een omzetverlies van 82% over de periode maart tot en met mei 2020. Het UWV kent de onderneming op 10 april 2020 een tegemoetkoming van € 67.560 toe, waarvan € 54.045 als voorschot is betaald. Bij deze tegemoetkoming is het UWV uitgegaan van de loonsom van het bedrijf in januari 2020. Bij het maken van de definitieve berekening van de tegemoetkoming komt het UWV op een lager bedrag uit. Dat komt niet alleen doordat het bedrijf in werkelijkheid maar 67% omzetverlies leidt. Daarnaast speelt een rol dat de loonsom van het bedrijf is gedaald in de subsidieperiode. Een werknemer is namelijk per 1 februari 2020 uit dienst getreden.
De desbetreffende werknemer was echter al vertrekkende zonder dat dit enige relatie tot de coronacrisis had. De werkgever vindt daarom dat het UWV niet zo’n grote vermindering heeft mogen toepassen op de NOW-1-tegemoetkoming. Rechtbank Amsterdam is het met haar eens. Bij een daling van de loonsom mag het UWV de NOW verminderen. Maar daarbij moet het UWV wel een belangenafweging maken. In deze zaak is bij de definitieve subsidie de volledige loonsom van de weggevallen loondoorbetalingsverplichting in mindering gebracht zonder rekening te houden met het omzetverlies. In het voorschot is de loonsom wel met het percentage omzetverlies vermenigvuldigd. De werkgever moet per saldo meer subsidie over deze loonsom terugbetalen dan in het voorschot aan subsidie is opgenomen en betaald. Dat is niet evenredig en past evenmin bij de doelstelling van de NOW-1.
De rechtbank verplicht het UWV om in de nieuwe berekening het loon van de vertrekkende werknemer uit de loonsom van januari 2020 te halen. Het UWV mag wel rekening houden met het gegeven dat vanaf 1 februari 2020 de loonsom is gedaald. Een werkgever heeft geen recht op subsidie voor het loon van een werknemer die al voor aanvang van de subsidieperiode uit dienst was.

Bron: Rb. Amsterdam 22-12-2022 (gepubl. 25-01-2023)