Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 18, 2016

Loonstijging nog steeds afhankelijk van sector

Uit het jongste maandbericht van werkgeversvereniging AWVN over het verloop van de cao-onderhandelingen blijkt dat loonstijging die wordt afgesproken nog steeds sterk samenhangt met de sector: bij industriële, exporterende bedrijven worden de hoogste afspraken gemaakt, in de financiële en zakelijke dienstverlening de laagste. Een uitzondering op dit al jarenlang aanhoudende beeld vormt de overheid, waar sprake is van een inhaalslag.
In industriële exporterende bedrijven werden in de dit jaar afgesloten cao’s afspraken gemaakt voor een loonstijging van gemiddeld 1,7%. In de financiële en zakelijke dienstverlening bedroeg de loonafspraak slechts 1,1%. Het gemiddelde van de loonafspraken bedroeg 1,5%.
De sterke samenhang tussen loonafspraken en markt waarin een bedrijf opereert, is al een aantal jaren zichtbaar. Vooral bij de direct door de financiële crises getroffen sectoren, bijvoorbeeld banken en verzekeraars, bleek en blijkt de loonruimte zeer beperkt. Dat geldt ook voor bedrijven en sectoren die vooral van de door vraaguitval getroffen binnenlandse markt afhankelijk zijn, bijvoorbeeld de detailhandel (loonafspraak gemiddeld 1,3%). AWVN signaleert wel een afname van de zogenaamde ‘loondifferentiatie’ doordat ook in die een toenemend aantal bedrijven de crisis achter zich heeft gelaten. Hierdoor wordt het gemiddelde in de sector omhoog geduwd.
In juli werden 23 nieuwe akkoorden gesloten. De door werkgevers en werknemers vorige maand afgesloten cao’s kennen een loonafspraak van 1,5%, gelijk aan het gemiddelde van de eerste zes maanden van 2016.
Bron: AWVN 17-08-2016