Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 12, 2016

Boete voor zwartspaarder gematigd

De boete voor een zwaarspaarder, die in de beroepsfase alsnog openheid van zaken geeft, werd door de rechter gematigd.
De vrouw beschikte over een rekening bij Van Lanschot Bankiers Luxembourg SA. In haar aangifte had zij hier echter geen melding van gemaakt. In het kader van het rekeningenproject van de Belastingdienst kwam ook haar naam boven tafel en de inspecteur stuurde haar een vragenbrief met een formulier 'Verklaring in het buitenland aangehouden bankrekening(en)' en een formulier 'Opgaaf in het buitenland aangehouden bankrekening(en)'. Vervolgens krijgt de vrouw een navorderingsaanslag IB/PV opgelegd en een vergrijpboete van 100% van de boetegrondslag op. De zwartspaarder maakt bezwaar tegen de navorderingsaanslag en de vergrijpboete. Aanvankelijk heeft zij steeds ontkend een rekening bij Van Lanschot Bankiers te Luxemburg te hebben aangehouden. In de beroepsfase geeft zij echter alsnog openheid van zaken.
In de beroepsfase is in geschil of de inspecteur voldoende voortvarend heeft gehandeld bij het opleggen van de navorderingsaanslag, of de boete tot het juiste bedrag is opgelegd en of zij recht heeft op vergoeding van de door haar geleden immateriële schade vanwege de duur van het geschil. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar en beroep krijgt de vrouw een immateriële schadevergoeding toegekend.
Ook wordt om die reden de boete met 20% gematigd. Ter zitting heeft de rekeninghouder zich nader op het standpunt gesteld dat de boete verminderd dient te worden tot 90% van de boetegrondslag, omdat zij in de beroepsfase alsnog opening van zaken heeft gegeven. Tezamen met de verlaging van de boete vanwege termijnoverschrijding levert dat uiteindelijk verlaging tot 72% op.
Bron: Rb Noord-Nederland, 22-12-2015 (publ. 4-08-2016)