Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 02, 2016

NBBU: flexschil bevordert kwaliteit, innovatie en baanbehoud

Volgens brancheorganisatie NBBU draagt flexibele arbeid positief bij aan ondernemingen en werkenden. Tegenover de kritische geluiden vanuit vakbonden en politiek plaatst NBBU de resultaten uit eigen onderzoek. Daaruit blijkt flexibele arbeid bedrijven flexibel, innovatief en krachtig houdt en werknemers de kans biedt om in te stromen en ervaring op te doen.
Voor het onderzoek is september dit jaar een enquête uitgezet onder 3500 leden van werkgeversvereniging AWVN. De respondenten zijn vooral verantwoordelijken voor HR, HR-adviseurs en een aantal algemeen directeuren. De respons bedroeg 7% (241 leden) en kwam uit de volgende hoofdsectoren: industrie (50%), dienstverlening (30%), transport en logistiek (9%), publieke sector (9%) en zorg (2%).
Veruit de meeste ondernemingen (85%) maken gebruik van intermediairs als uitzendbureaus en detacheerders of besteden werk volledig uit. Bijna de helft (43%) schakelt bovendien regelmatig tot vaak een zzp’er in. Zij zijn overwegend het meest tevreden over payrollbedrijven en contractors en uitzendbureaus.
Uitzendkrachten lossen vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.
Ruim driekwart (76%) van de voor dit onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest voor een stijging van de werkdruk als inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou zijn. Een derde is bang voor meer ziekteverzuim, 43% ziet zijn kosten toenemen. Bijna een kwart (24%) vreest in te boeten aan kwaliteit, bijna een vijfde (19%) ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overweegt 18% in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.
De respondenten geven aan dat als flexibele inzet onmogelijk zou worden, dat ondernemingen dan vaker met bepaalde tijdcontracten zullen werken of een eigen flexpool opzetten of personeel uitwisselen met andere organisaties. Volgens de respondenten vormt de huidige wet- en regelgeving de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten. Aanpassing daarvan – onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd – is volgens hen een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid.
Bron: NBBU 1-12-2016