Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 05, 2020

Opzettelijk niet voldoen van belastingen

Laat een bv opzettelijk inhouding en afdracht van loonheffingen achterwege? Dan is de dga hoofdelijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde omzetbelasting door een bv.
Een belastingplichtige is tot 2010 aandeelhouder in Y bv (hierna: de bv) en I bv. Y bv verricht beheersdiensten voor I bv. Op 2 januari 2010 verkoopt de dga de aandelen in beide bv’s aan een werknemer van het bedrijf voor € 800. Die werknemer wordt benoemd tot bestuurder. Hij staat ook daadwerkelijk als bestuurder ingeschreven in het Handelsregister. Feitelijk bleef de dga als bestuurder werkzaam voor de bv. Op 28 november 2012 stelt de ontvanger de dga als feitelijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor onbetaald gebleven belastingschulden met name loonheffingen. Na verwijzing door de Hoge Raad is het bij Hof Arnhem-Leeuwarden de vraag of het niet betalen van de loonheffingen en de omzetbelasting zijn oorzaak vond in verwijtbaar handelen van de dga. Het hof meent dat de ontvanger aannemelijk heeft gemaakt dat het niet betalen van de loonheffingen kennelijk onbehoorlijk bestuur (KOB) is geweest van de dga. Volgens het hof staat vast dat de dga de feitelijk bestuurder van de bv is geweest. Het hof vindt in een aantal situaties de gang van zaken zeer ongebruikelijk. Die ongebruikelijkheid is toe te rekenen aan de dga. Het dienstverband van de werknemers is overgezet naar een bv met een zeer negatief vermogen zonder eigen bankrekening. De Belastingdienst heeft daardoor de verschuldigde loonheffingen niet kunnen innen. De bv heeft ook geen actie ondernomen om vorderingen op de eenmanszaak van de dga te incasseren. Verder heeft de bv ook niet voldaan aan haar administratieve verplichtingen. Ook het feit dat de dga aanspreekpunt is geweest van de bv voor de Belastingdienst tijdens het boekenonderzoek speelt mee in de beoordeling door het hof. Dit boekenonderzoek leidde tot een naheffingsaanslag omzetbelasting. De dga is volgens het hof hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-afgedragen loonheffingen en de niet-betaalde omzetbelasting. De dga is opnieuw in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen.
Bron: HR 28-02-2020