Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 13, 2024

Scherpe keuzes bij invorderingsmaatregelen coronabelastingschulden

De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt een aanzienlijke uitvoeringslast met zich mee voor de Belastingdienst, maar uiteindelijk zullen invorderingsmaatregelen volgen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief met de actuele stand van zaken rond de coronabelastingschulden en de coronabetalingsregeling.


Inmiddels zijn er nog 178.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling en een schuld van € 11,5 miljard. De coronabelastingschuld van de ondernemers bij wie de betalingsregeling is ingetrokken omdat zij niet (meer) aan de voorwaarden voldeden, bedraagt ongeveer € 2,2 miljard. Deze schuld behoort nu tot de reguliere belastingschuld, waarop het reguliere invorderingsproces van toepassing is.

Er zijn ongeveer 15.000 ondernemers die nog niets betaald hebben aan aflossing. Deze ondernemers lopen, als zij geen actie ondernemen, het risico om de betalingsregeling op korte termijn kwijt te raken. De belastingschuld moet dan binnen 14 dagen volledig worden voldaan.

Veel werk voor de Belastingdienst De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt een aanzienlijke uitvoeringslast met zich mee voor de Belastingdienst, waar ook de Algemene Rekenkamer aandacht voor vraagt in het rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’. Het gaat hierbij onder andere om het invorderingsproces (van aanmaning tot dwanginvordering en deurwaarder), het afhandelen van bezwaar en beroep en de afwikkeling van saneringsverzoeken en faillissementen. Het invorderingsproces staat al onder druk door een werklast die groter is dan de beschikbare capaciteit. Naast de coronacrisis zijn ook veel ondernemers in de problemen gekomen door economische omstandigheden als de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Ook bij die ondernemers zijn betalingsregelingen en/of invorderingsmaatregelen aan de orde. Het is niet mogelijk om alle werkzaamheden tegelijk op te pakken. Verzoeken en versoepelingen van de coronabetalingsregeling behoren tot de werkzaamheden met de hoogste prioriteit en deze worden dan ook uitgevoerd.

Invorderingsmaatregelen Invorderingsmaatregelen zullen op basis van scherpe keuzes worden ingezet en gemonitord. Het is voor de geloofwaardigheid en doortastendheid van de Belastingdienst en, hieraan gekoppeld, de compliance van burgers en bedrijven, essentieel dat de Belastingdienst in de breedte gevolg kan geven aan het intrekken van de betalingsregelingen. Specifiek voor de afhandeling van de coronabelastingschulden is hiervoor voor 2024 budget toegekend. Ook voor 2025 en verder wordt gezocht naar een oplossing om capaciteit beschikbaar te hebben voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de afwikkeling van de coronabetalingsregeling. Uiteindelijk zullen invorderingsmaatregelen volgen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen.

Saneringen In een brief van 31 augustus 2023 is aangegeven dat de Belastingdienst bij een saneringsakkoord nog tot 1 april 2024 (in plaats van 1 oktober 2023) genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt. Hierdoor wordt het voor concurrente schuldeisers aantrekkelijker om mee te werken aan een akkoord.

Bron: MvF 07-02-2024.