Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 22, 2016

Toename aantal zzp’ers stokt

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in 2016 niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 had 1 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp’er. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, was dit het derde kwartaal opnieuw minder zzp’ers dan een jaar geleden. Dat meldt CBS.
De laatste jaren is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400.000 zzp’ers bijgekomen, een toename van 63%. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in dezelfde periode met 23.000 toe. Dit jaar vlakt de toename van het aantal zzp’ers echter af.
Vooral het aantal hoog opgeleide zzp’ers naam de afgelopen jaren toe: sinds 2003 een toename van 219.000. Ruim 40% van de zzp’ers zijn hoogopgeleiden. De groei bij de middelbaar opgeleide zzp’ers bedroeg 134.000. Voorheen vormden zij de grootste groep, maar nu niet meer. De kleinste groep zzp’ers betreft laagopgeleiden. Hun aantal nam ook toe, maar slechts met 33.000.
Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp’ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5,0% van alle zzp’ers, in 2013 was dat nog 4,1%. Het aandeel startende zzp’ers bleef in deze periode vrijwel gelijk. Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50.000 zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Van de zelfstandigen zonder personeel die geen werknemer werden, verliet het grootste deel de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp’ers die stopten met werken.
Bron: CBS 18-11-2016