Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 17, 2016

Langer de tijd voor laatste stappen PEB

Staatssecretaris Wiebes geeft in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet Uitfasering PEB dga’s tot en met 31 maart 2017 de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer aan te passen. Ook wijst de staatssecretaris er op dat in een vergadering van aandeelhouders het pensioen in eigen beheer premievrij moet worden gemaakt en de pensioenbrief moet worden aangepast.
Mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer is duidelijk geworden dat voor de praktijk in sommige gevallen mogelijk te weinig tijd is om vóór inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen (op 1 januari 2017) de nodige handelingen te verrichten. Daarom wordt met deze nota van wijziging een delegatiebepaling aan het voorstel van wet toegevoegd op basis waarvan de Minister van Financiën de mogelijkheid heeft om een extra periode te geven, waarin de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de laatste stappen kunnen zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te passen aan de per 1 januari 2017 door te voeren wijzigingen. Deze termijn zal op drie maanden worden gesteld, conform de aankondiging in de brief waarmee deze nota van wijziging naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
Uit de toelichting op de delegatiebepaling blijkt dat de termijn waarop het PEB premievrij moet zijn gemaakt en de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken tussen het eigenbeheerlichaam en de dga zijn vastgelegd, wordt verlengd tot en met 31 maart 2017. De betreffende besluiten van de dga en eventueel nog andere aandeelhouders moeten in een aandeelhoudersvergadering worden vastgelegd. Door verlenging van de termijn wordt het onder meer mogelijk gemaakt om – desgewenst – vóór 1 april 2017 een extern verzekerd deel van een PEB over te dragen naar het eigenbeheerlichaam. Tevens wordt met de extra periode voorkomen dat dga’s die niet vóór 1 januari 2017 de noodzakelijke besluiten in een aandeelhoudersvergadering hebben genomen, vastgelegd en uitgevoerd, vanaf 1 januari 2017 direct met een fiscaal belaste pensioenaanspraak ter hoogte van de waarde in het economische verkeer van het PEB geconfronteerd worden.
Bron: MvF 11-11-2016