Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 11, 2018

Traag handelende inspecteur kan niet meer corrigeren

Een echtpaar had een extra lening als eigenwoningschuld aangemerkt. Het feit dat de inspecteur de aangiften van eerdere jaren volgde, betekent niet dat de wettelijke eis van staving met schriftelijke bescheiden vervalt. Wel verwerkt de inspecteur mogelijk zijn rechten door pas na jaren bewijs op te vragen.
In 2007 verhoogde een echtpaar hun hypothecaire lening en in 2008 nog eens. In hun aangiften IB/PVV gaven zij deze verhogingen aan als eigenwoningschuld. In 2013 vroeg de inspecteur bij de behandeling van de aangifte IB/PVV 2010 om een verklaring van de stijging van de lening. Tevens vroeg hij om een verklaring voor de hypotheekrente van 9%. Bij Hof Den Bosch was het onder meer de vraag of het echtpaar voldaan heeft aan de wettelijke eis om met schriftelijke bescheiden aan te tonen dat de verhoging van de lening gebruikt is voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Verder was het de vraag of de inspecteur zijn rechten om te corrigeren niet heeft verspeeld door tijdsverloop. De man en de vrouw overlegden onder meer: excel-overzichten van de verbouwingskosten in 2006 en 2007, fotomateriaal waarop de verbouwing te zien is en een verkoopbrochure van de makelaar waarin gerefereerd wordt naar een recente verbouwing. Het hof oordeelde dat alleen facturen en bankbescheiden als schriftelijke bescheiden ter onderbouwing van de verhoging van de hypotheek kunnen dienen.
De inspecteur heeft de aangiften over 2007 tot en met 2009 zonder correctie gevolgd en ook de aangiften over de jaren 2013 tot en met 2015 zijn gevolgd. Het enkele volgen van aangiften van eerdere jaren brengt echter nog niet met zich mee dat men ontslagen is van de last te voldoen aan de wettelijke eis om een en ander met schriftelijke bescheiden aan te tonen. Volgens het hof is het wel denkbaar dat de inspecteur na verloop van een bepaalde periode het recht heeft verspeeld om om bewijs te vragen. Daarvan was hier sprake. De inspecteur heeft namelijk pas in 2013 om schriftelijke gegevens gevraagd, ruim zes jaar na verhoging van de hypotheek. Aangesloten moet worden bij de navorderingstermijn; de inspecteur heeft na verloop van de navorderingstermijn over de jaren waarin de verbetering of het onderhoud van de eigen woning heeft plaatsgevonden zijn recht om bewijs te vragen verspeeld.
Bron: Hof Den Bosch 08-06-2018