Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 15, 2023

Werknemers en hun verbondenheid met de werkgever

Uit de door het CBS en TNO uitgevoerde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat een groter deel van de werknemers boven de 35 jaar zich verbonden voelt met een bedrijf of een organisatie dan de jongere werknemers. Ook werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf werken voelen zich meer verbonden met hun werkgever.


In 2022 was 69% van alle werknemers (15 tot 75 jaar) het eens met de stelling dat zij zich met hun bedrijf of organisatie verbonden voelen terwijl 6% van de werknemers het oneens was met de stelling. Een kwart van de werknemers was het daar niet mee eens maar ook niet mee oneens.
Het gevoel van verbondenheid neemt toe met de leeftijd. Van de leeftijdsgroep van 65 en 75 jaar voelde het grootste deel zich verbonden met hun werkgever (70%), onder werknemers tussen de 15 tot 25 jaar was dat het kleinst (60%). Onder werknemers tussen de 45 en 55 jaar was de verbondenheid met 73% ook relatief groot.

Dat oudere werknemers zich in grotere mate verbonden voelen met hun bedrijf, hangt samen met het feit dat ze gemiddeld langer in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf dan hun jongere collega’s. Werknemers die ergens langer werken voelen zich namelijk ook vaker verbonden met hun bedrijf of organisatie.

Van de werknemers die tien jaar of langer bij dezelfde organisatie werken (bijna 3 op de 10 werknemers) voelde 76% zich verbonden met hun werkgever. Deze verbondenheid is minder sterk bij werknemers die korter in dienst zijn. Toch voelde nog 62% van de werknemers die minder dan een jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst zijn, zich daarmee verbonden.

Taakeisen en autonomie Taakeisen wordt ook wel omschreven als werkdruk, met autonomie wordt de mate van zelfstandigheid of vrijheid in werk bedoeld. De verbondenheid met het bedrijf is hoger onder werknemers met hoge taakeisen en een hoge autonomie, en onder werknemers met lage taakeisen in combinatie met een hoge autonomie: 74% en 76%.

Van de werknemers met een combinatie van hoge taakeisen en een lage autonomie - ook wel aangeduid als ‘stressvol werk’ – voelde 55% zich verbonden met hun bedrijf. Onder werknemers met lage taakeisen en een lage autonomie was dat 62%.

Werknemerstevredenheid Werknemers die aangeven dat ze (zeer) tevreden zijn met hun werk, voelden zich in 2022 met 78% aanzienlijk vaker verbonden met hun bedrijf of organisatie dan werknemers die niet tevreden zijn (37%). Dat geldt ook voor de tevredenheid met de arbeidsomstandigheden; van de werknemers die daar (zeer) tevreden over zijn voelde 78% zich verbonden met het bedrijf, tegenover 42% van de werknemers die niet tevreden zijn.

Bron: CBS 13-11-2023