Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 12, 2022

Aflossingstermijn coronabelastingschulden soms naar zeven jaar

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat het kabinet de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld verlengt van vijf naar zeven jaar voor in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan € 10.000.


Volgens het kabinet is de nood bij sommige MKB-bedrijven met belastingschulden hoog. Daarom wil men in de kern gezonde ondernemingen lucht geven door de aflossingstermijn te verlengen. Ook kunnen ondernemers eenmalig een betaalpauze van drie maanden inlassen en per kwartaal betalen in plaats van per maand.
Drie groepen bedrijven komtnietin aanmerking voor extra verlening van de betalingsregeling:

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;

  • bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;

  • bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan €10.000.

Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Uit het verzoek en een liquiditeitsprognose moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen € 10.000 – € 50.000. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt om jaarstukken en een verklaring van een deskundige derden gevraagd. Als algemene voorwaarde geldt dat aan nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan en dat er geen sprake is van pre-coronaschuld waarvoor dwanginvorderingsmaatregelen zijn genomen tenzij voor deze schuld al uitstel is verleend. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden. |
Door de verlenging van de betalingsregeling wordt een deel van de totale openstaande schuld maximaal twee jaar later afgelost. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat 30% van de totale schuld niet terugbetaald kan worden. De verlenging van de betalingsregeling leidt er naar verwachting niet toe dat dit percentage toe- of afneemt. Voor de begroting zijn de gevolgen daardoor beperkt.
Ook voor het per kwartaal in plaats van per maand betalen en inlassen van een eenmalige betaalpauze van drie maanden moeten ondernemers een schriftelijk (vormvrij) verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Hierbij geldt geen drempelbedrag. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Bij toekenning van het verzoek voor een betaalpauze wordt de duur van de betalingsregeling niet verlengd: na een betaalpauze wordt het maandbedrag van de resterende termijnen verhoogd. Verzoeken voor een betaalpauze of kwartaalbetaling worden tijdens de corona-betalingsregeling eenmalig ingewilligd.

Bron: MvF 08-09-2022