Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 02, 2024

EP gaat akkoord met CSDDD-richtlijn

Het Europees Parlement heeft 24 april 2024 voor de CSDDD-richtlijn gestemd. Met deze wet kunnen grote bedrijven verantwoordelijk gehouden worden voor de milieuproblemen en mensenrechtenschendingen in hun waardeketens.


En dat niet alleen: de zogeheten anti-wegkijkwet verplicht deze bedrijven die problemen en schendingen op te sporen, aan te pakken en tegen te gaan.

Naming and shaming Bedrijven zijn verplicht onderzoek te doen naar eventuele misstanden in hun hele waardeketen en moeten daar vervolgens jaarlijks verslag van doen. De EU-landen moeten bedrijven van gedetailleerde informatie voorzien over hun verplichtingen. Ook zullen ze een toezichthoudende autoriteit opzetten of er één aanwijzen om onderzoek te doen naar of sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zulke sancties omvatten publiekelijke terechtwijzingen (‘naming and shaming’) en boetes van maximaal 5% van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de schade die ontstaat als ze hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet naleven en moeten hun slachtoffers volledig vergoeden.

Planning De Raad moet de richtlijn nu ook formeel goedkeuren, waarna deze wordt ondertekend en in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Twintig dagen later zal de richtlijn in werking treden. Daarna krijgen de EU-landen twee jaar de tijd om de nieuwe regels om te zetten in nationaal recht. De nieuwe regels gelden:

  • vanaf 2027 voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van boven de € 1,5 miljard;

  • vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van boven de € 900 miljoen;

  • vanaf 2029 voor alle resterende bedrijven die onder de richtlijn vallen, namelijk die met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van boven de € 450 miljoen.

Bron: EP, 24-04-2024.