Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 27, 2020

Greetz valt onder werkingssfeer Bpf Detailhandel

Via de website Greetz.nl kunnen particulieren een (door de medewerkers van Greetz gepersonaliseerde) wenskaart en/of cadeau bestellen en laten thuisbezorgen bij de door hem/haar gekozen geadresseerde. Greetz wil echter niet deelnemen aan het Pensioenfonds Detailhandel en vordert voor recht te verklaren dat zij niet onder de werkingssfeer valt.
De Rechtbank Amsterdam stelt vast dat uit de werkingssfeerbepaling van het verplichtstellingsbesluit volgt, dat het besluit toepasselijk is op (1) de werknemer die in dienstbetrekking staat tot een natuurlijk of rechtspersoon die (2) het bedrijf van het kopen en aan particulieren in een winkel verkopen van waren voert, tenzij (3) de detailhandel in de onderneming in loonbedrag overtroffen wordt door het loonbedrag in verband met andere in die onderneming plaatsvindende bedrijvigheid.
De werkingssfeerbepaling is ruim geformuleerd en daarmee heeft de verplichtstelling in beginsel een groot bereik. Dit betekent volgens de rechtbank dat ook nieuwe initiatieven van ondernemingen, zoals het verkopen van waren via een website, onder het bereik van de verplichtstelling kunnen vallen. De omstandigheid dat Greetz de door haar ingekochte producten bewerkt door deze te personaliseren, maakt niet zonder meer dat haar kernactiviteit niet het verkopen van waren is.
Voort mag een beroep van Greetz op de uitzondering sub 3 (‘andere bedrijvigheid’) niet baten. Een ‘andere bedrijvigheid’ betreft niet alle werkzaamheden van werknemers die ‘fysiek’ geen detailhandel bedrijven, maar alleen die werkzaamheden die ten gunste van andere bedrijvigheid dan detailhandel aan de onderneming bijdragen. Alle faciliterende en ondersteunende handeling van medewerkers vallen derhalve onder de werkingssfeer. Ook de administratieve en HR-werkzaamheden dienen in ieder geval deels te worden toegerekend aan de bedrijfsvoering in hoofdzaak, te weten detailhandel.
Bron: Rb. Amsterdam 23-12-2019