Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 23, 2016

Leaseauto bleef in gebruik: geen kosten verschuldigd

Bij vertrek van een werknemer houdt de werkgever bij de eindafrekening de kosten voor het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst in. De werknemer neemt namelijk de auto niet mee en er is geen andere werknemer die de leaseovereenkomst overneemt. De auto blijft echter bij de werkgever in gebruik en wordt niet ingeleverd. De kantonrechter wijst daarom de vordering van de werknemer tot uitkering van het ingehouden bedrag toe.
De werknemer is in 2014 bij de werkgever in dienst getreden. Aan hem is een bedrijfsauto ter beschikking gesteld. In de overeenkomst 'ter beschikkingstelling bedrijfsauto' is onder meer bepaald dat bij tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst, bijvoorbeeld door het uit dienst treden van werknemer, de werknemer de beëindigingskosten verschuldigd is, tenzij de beëindiging aan werkgever verwijtbaar is of tenzij de leaseauto door de werknemer op eigen risico en kosten meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever.
Per 1 oktober 2015 treedt de werknemer in dienst bij een andere werkgever. Zijn werkgever brengt hem daarop een bedrag van ruim € 6.000 in rekening vanwege vroegtijdige teruggave van de leaseauto, tenzij hij de leaseauto op eigen risico en kosten wil meenemen of het leasecontract wordt overgenomen door een collega. De werkgever houdt op het loon van de werknemer een bedrag in van € 1.036,58 in verband met 'boete teruggave auto' en op de eindafrekening vervolgens een bedrag van € 5.077,78.
Volgens de werknemer was dit echter onterecht. Na het inleveren van de leaseauto is deze namelijk bij het bedrijf in gebruik gebleven. De leaseovereenkomst is dus niet tussentijds beëindigd. Als er al beëindigingskosten zouden zijn, kunnen ze niet op hem verhaald worden. Dit zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
De werkgever moet bij de rechter erkennen dat de auto bij de onderneming in gebruik is gebleven en dat een collega daar nu gebruik van maakt. Het bedrijf deed dit om de schade te beperken. Het inleveren van de auto was namelijk – vanwege een boete bij voortijdige teruggave – nog duurder geweest, aldus de werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter is hierdoor voldoende komen vast te staan dat het leasecontract door een collega is overgenomen en dat de werknemer geen kosten verschuldigd was voor het voortijdig inleveren van de leaseauto. De werkgever heeft immers zelf aangegeven dat geen verschuldigd was indien een collega de leaseovereenkomst zou overnemen. Dat het bedrijf toch extra kosten maakt, omdat de collega die gebruik maakt van de auto geen bijdrage betaalt en feitelijk in een te dure auto rijdt, maakt dit niet anders, aangezien dit een keuze van de werkgever is geweest die de werknemer niet kan worden tegengeworpen.
Bron: Rb. Midden-Nederland 10-08-2016