Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 19, 2016

OR maakt geen overdreven gebruik van initiatiefrecht

Een op de drie ondernemingsraden (34%) heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van het initiatiefrecht, en 27% een enkele keer. Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een periodiek onderzoek naar de stand van de medezeggenschap.
Het initiatiefrecht is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (art. 23 lid 3 WOR). Dankzij dit artikel hoeven ondernemingsraden niet te wachten tot de bestuurder ze iets vraagt en kunnen ze over alles wat ze aangaat eigen voorstellen op de agenda van de overlegvergadering zetten. Daarvoor kunnen ze ook gebruikmaken van andere rechten die in de WOR geregeld zijn, zoals het recht op informatie of het recht op achterbanraadpleging. De bestuurder is verplicht om er in de overlegvergadering over te spreken en daarna een schriftelijke en gemotiveerde reactie te geven. Als hij zo'n reactie achterwege laat, kan de OR de kantonrechter vragen om hem daartoe te verplichten. Het initiatiefrecht staat in hoog aanzien bij iedereen die voorstander is van vitale, actief opererende ondernemingsraden.
In 2015 maakten ondernemingsraden er gemiddeld 1,6 keer per jaar gebruik van. Het recht werd in 2015 vaker ingezet dan het jaar ervoor. De verwachting is dat dit in 2016 opnieuw zal toenemen.
Bron: Inzicht in de OR, 11-08-2016