Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 26, 2016

Meer geld voor hernieuwbare energie

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt voorspoedig. Omdat er in de eerste helft van dit jaar ruim twee keer zoveel subsidie is aangevraagd dan beschikbaar was, stelt het kabinet voor het tweede half jaar 1 miljard euro extra subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten.
De € 4 miljard subsidie is in het eerste half jaar verstrekt aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. Met name zonprojecten zijn populair. Het gaat om projecten binnen de regeling SDE+. De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën. Projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, hebben meer kans de subsidie te ontvangen. De subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar.
Binnen de SDE+ is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken. Zo is er € 82 miljoen subsidie verstrekt aan een project dat met een nieuwe technologie, superkritische vergassing geheten, natte biomassa zoals mest, groenafval en rioolslib direct kan omzetten naar hernieuwbaar gas. Bij bestaande technieken voor het verwerken van de natte biomassa, moet eerst het water verwijderd worden voordat er gas van kan worden gemaakt. Met deze nieuwe technologie wordt het proces efficiënter: nagenoeg alle energie die in de organische stof is opgeslagen komt beschikbaar.
Verder zijn er projecten waarbij fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Een kolencentrale bij Nijmegen van Engie zal dankzij een subsidie van € 93 miljoen vervangen worden in een biomassacentrale. De energie die in de centrale wordt opgewekt komt overeen met het energieverbruik van 10.000 huishoudens en zal via een warmtenet geleverd worden aan de glastuinbouw en andere bedrijven.
Bron: Min. EZ 12-07-2016