Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 09, 2021

Moties naar aanleiding van economisch steunpakket

Woensdag 2 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het economische steunpakket (wetsvoorstel nr. 35420). Door Kamerleden zijn diverse moties ingediend met het verzoek aan de regering om actie te ondernemen. Over de moties is op 8 juni gestemd.
De volgende moties zijn (samengevat) aangenomen:

spreek werkgevers aan op de verplichting om werknemers de min-uren later in het jaar gratis in te laten halen (nr. 281). Dit is onwenselijk en gaat in tegen de geest van de NOW-regeling;
verleng de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen tot 1 oktober 2021 (nr. 284),
werk voor Prinsjesdag 2021 een plan uit voor een apart team van ambtenaren met mandaat en doorzettingsmacht die een oplossing kan bieden voor kleine ondernemers die in de problemen komen vanwege de verschillende terugbetalingsregimes (nr. 285),
maak aanvullend € 20 miljoen vrij in het steunpakket voor het Nederlands Letterenfonds ten behoeve van een garantiefonds voor boekhandels (nr. 286),
onderzoek de mogelijkheden tot het opzetten van een stoppersregeling waarmee ondernemers die op een gecontroleerde wijze hun bedrijf willen beëindigen, worden ondersteund (nr. 287),
stel samen met private en publieke schuldeisers een protocol op en maak gezamenlijke afspraken, met als doel het afbetalen van schulden door ondernemers te vereenvoudigen en te stroomlijnen (nr. 291),
verken beleidsvarianten voor invoering van een tijdelijke solidariteitsheffing voor bedrijven die juist in de coronacrisis extra winst hebben gemaakt, waarbij bedrijven die lucht en ondersteuning nodig hebben worden ontzien (nr. 293),
laat de VNG een oproep te doen aan gemeentes voor snelle vergunningverlening aan kermisbedrijfhouders, extra standplaatsruimte en coulance met het innen van pachtgelden nu kermissen vanaf 30 juni 2021 weer zijn toegestaan (nr. 294),
wijs zelfstandige ondernemers in de grensstreek actief op maatwerkruimte (lokale Duitse overheden hebben bevoegdheden om soepeler met bijstandsregels om te gaan bij schrijnende gevallen) en met Duitsland, België en de Europese Commissie in gesprek te blijven (nr. 295),
kijk of de administratieve lasten van de NOW verder kunnen worden verminderd door deze in lijn te brengen met die van andere regelingen, bijvoorbeeld in situaties waarin met een eenvoudige derdenverklaring zou kunnen worden volstaan, met een proportioneel risicobeheer (nr. 296),
houdt ook bij de Belastingdienst voldoende oog voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld door een team schrijnende gevallen met voldoende discretionaire bevoegdheid in te stellen (nr. 298),
onderzoek de solvabiliteitspositie van bedrijven waar nog onvoldoende zicht op is. Goed zicht op de schuldpositie van bedrijven is van belang voor een goede weg uit de crisis (nr. 299),
geef specifieke aandacht aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met en zonder een migratieachtergrond door de coronacrisis binnen tijdelijk beleid, zoals het pakket voor de positie van jongeren of het aanvullend sociaal pakket, en hiervoor tevens bestaande maatregelen gericht in te zetten, zoals het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (nr. 300).

Bron: TK 08-06-2021, verslag plenaire vergadering