Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 23, 2016

‘Social return’ als aanbestedingseis

Friese gemeenten gaan samenwerken bij hun poging om werklozen aan de slag te krijgen bij bedrijven, die overheidsopdrachten uitvoeren. Een ambtenaar op het provinciehuis die inzicht heeft in alle contracten en activiteiten voor ‘social return’ , zal als coördinator optreden.
Friese gemeente hanteren een ‘social return’ als aanbestedingseis voor bedrijven om een gemeentelijke opdracht binnen te krijgen. De bedoeling is dat zij voor de opdracht tijdelijk werklozen in dienst nemen. In de praktijk lopen ondernemers daarbij tegen problemen op. Het kwam bijvoorbeeld voor dat een ondernemer een werkloze tijdelijk in dienst nam voor een opdracht, de betreffende werknemer hiervoor ook naar een opleiding stuurde, die dan weer moest worden afgebroken als de klus in de ene gemeente voltooid is en een volgende gemeente eist dat een werkzoekende uit die gemeente in dienst wordt genomen.
Nu is afgesproken dat betrokkene zijn opleiding kan afronden, ook al is de opdracht uit de ‘eigen’ gemeente inmiddels voltooid. Het aantal werkzoekenden dat kan profiteren van ‘social return’ varieert van jaar tot jaar: van vele tientallen tot enige honderden. De branches kunnen sterk uiteenlopen: van wegenbouwbedrijven tot kabelleggers en welzijnsinstellingen. En als bij de uitvoering van de eigenlijke opdracht geen werkzoekende valt te plaatsen kijken de gemeenten ook of intern bij de opdrachtnemer een werkzoekende kan worden geplaatst, bijvoorbeeld voor schoonmaakwerk.
Bron: Leeuwarder Courant 14-08-2016