Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 07, 2016

Tips voor omgang met nieuwe Arbowet

Het kennisinstituut TNO komt ondernemingsraden en preventiemedewerkers tegemoet met de publicatie van een aantal adviezen voor hun onderlinge samenwerking. Door de nieuwe Arbowet kregen ondernemingsraden instemmingsrecht bij de benoeming en de interne positionering van preventiemedewerkers.
In september stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Arbowet waardoor er een veel sterker accent komt te liggen op preventie van onveilige en ziekmakende omstandigheden. De wet treedt op 1 juli in werking, een half jaar later dan gehoopt. Arbodiensten moeten hun contracten gaan aanpassen aan het feit dat preventie voorrang gaat krijgen boven verzuimbegeleiding. Ook zullen veel bedrijfsartsen, veiligheidskundigen en andere professionals moeten wennen aan het feit dat ze directer te maken gaan krijgen met ondernemingsraden, ook buiten overlegvergaderingen om. Tenminste, wanneer ondernemingsraden hun nieuwe bevoegdheden actief gaan gebruiken.
TNO speelt hierop in met materiaal voor ondernemingsraden en preventiemedewerkers. Er wordt ook stilgestaan bij het overleg met PVT's. De presentatie op de site van TNO bevat een opmerking die zo behartenswaardig is dat we hem hier overnemen: het arbobeleid is maar een deel van de taken van de OR of PVT en als er geen concrete klachten van werknemers zijn, kan dit onderwerp nog weleens ondersneeuwen. Zeker als er sprake is van reorganisaties, verhuizingen en fusies lijken andere zaken belangrijker. "Zorg ervoor dat preventie op zulke momenten onder de aandacht blijft, want tijdens veranderingen kunnen aanpassingen soms juist relatief gemakkelijk worden meegenomen!
Bron: InzichtindeOR 6-12-2016