Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 23, 2024

Tweede uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ gepubliceerd. In deze uitgave is een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.


Toegevoegd:

 • Punt 10 (Maatregelen in verband met de 30%-regeling voor ingekomen werknemers) is tussengevoegd, met vier onderwerpen

 • Punt 11.3 (Vervallen cao-codes) is toegevoegd

 • Punt 13 (Toelichting mededeling/beschikking Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas) is tussengevoegd Hierdoor zijn eerdere punten 10 tot en met 13 vernummerd.

 • Punt 14.3 tot en met 14.5 is toegevoegd

  • 14.3 Verduidelijking WSW-werknemers

  • 14.4 Grensoverschrijdende arbeid: nieuwe afspraak voor in welk land de werknemer verzekerd is

  • 14.5 Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

Gewijzigd:

 • Punt 2 (Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding): met toelichting wanneer de werkgever in 2024 een gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding mag geven voor reizen die de werknemer in 2023 maakte.

 • Punt 5: De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2024 is toegevoegd aan de cijferbijlage.

 • Punt 12 (Minimumuurloon voor alle werknemers): Een verwijzing is aangebracht naar het kennisdocument minimumuurloon.

 • Punt 14.1 (Wet toekomst pensioenen): Met toelichting over het beoordelen van de (gewijzigde) pensioenregeling in het kader van de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Cijferbijlage:

 • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) stond dat de grootte van de werkgever afhankelijk is van de premieloonsom in 2021. Dat is gewijzigd naar 2022.

 • In tabel 14 (RVU-drempelvrijstelling) is het vrijstellingsbedrag van 2024 toegevoegd.

 • In tabel 15 (Lage inkomensvoordeel (LIV)) is de minimum- en maximumuurloongrens van het LIV toegevoegd.

Download ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’

Bron: Belastingdienst 19-01-2024