Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 06, 2023

Uitsluiting van EIA teruggedraaid

De uitsluiting van drie opties uit de Energielijst 2023 van de toepassing van de energie-investeringsaftrek is teruggedraaid.


Op 1 januari 2023 is de jaarlijkse wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (hierna: uitvoeringsregeling) inclusief de aangepaste Energielijst 2023 in werking getreden. De intentie was specifiek om de volgende drie opties uit de energielijst niet langer in aanmerking te doen komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA):

  • de stimulering van energiebesparingsopties in de sector glastuinbouw waarvoor ook de subsidiemodule Energie-efficiënte glastuinbouw openstaat

  • de stimulering van warmte- en koudenetten; en

  • de stimulering van de afvang en opslag van CO2.

Afwijkende aanmeldtermijn Uit marktsignalen is echter gebleken dat een te rigoureuze beëindiging van deze opties direct nadelig uitwerkt op de businesscase van relevante projecten. Dit zou de noodzakelijke verduurzaming op korte termijn kunnen belemmeren. Vanwege dit onbedoelde effect heeft het kabinet besloten de betrokken opties alsnog weer in aanmerking te doen komen voor de EIA. Dankzij een wijziging in de uitvoeringsregeling zijn maatregelen genomen tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023 alsnog aan te melden binnen een termijn van drie maanden. Deze termijn begint vanaf 5 september 2023. Voor ondernemers die deze maatregelen nog niet hebben genomen hebben in 2023, maar ze alsnog wensen te nemen na inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, geldt de reguliere aanmeldtermijn.

Bron: Min. EZK 30-08-2023.