Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 24, 2023

Voorkom intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel

De Belastingdienst attendeert ondernemers nogmaals op de mogelijkheden om te voorkomen dat de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt ingetrokken.


Betalingsachterstand inlopen Wie een achterstand heeft voor nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 en/of de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel en deze inloopt vóór 29 augustus 2023 kan gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel. Het is dan ook mogelijk een of meer aanpassingen van de betalingsregeling aan te vragen. Bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Gevolgen niets doen Als de Belastingdienst de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekt moet de ondernemer alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis vallen, in een keer betalen. Plus eventuele kosten van invorderingsmaatregelen. De ondernemer moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023. In de intrekkingsbrief staat hoe men kan betalen.

Intrekkingsbrief Ondernemers die een intrekkingsbrief hebben gekregen voldoen om een van de volgende redenen niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel:

  • De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al de nieuwe betalingsverplichtingen.

  • De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.

  • De ondernemer loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Grote ondernemingen en buitenlands belastingplichtigen Belastingzaken van grote ondernemingen worden behandeld door een van de belastingkantoren voor Grote Ondernemingen (GO). Belastingzaken van buitenlands belastingplichtige worden behandeld door Kennis- en Expertisecentrum Buitenland in Heerlen. In deze gevallen gelden de hiervoor genoemde datums niet.

Meer info vindt u op de website van de Belastingdienst - zoekwoord: Voorkom dat wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken!

Bron: Belastingdienst 23-08-2023