Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 29, 2016

WBSO: extra budget vanaf 2017

Gelet op het groeiende gebruik van de WBSO stelt het kabinet extra budget beschikbaar vanaf 2017: € 33 miljoen in 2017 en structureel € 85 miljoen vanaf 2018. Het MKB maakt in 2016 naar verwachting gebruik van 65,4% van het WBSO-budget.
De Minister van Economische zaken informeert de Eerste Kamer over de effecten van de integratie van de Research- en Development Aftrek (RDA) in de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) op de budgetverdeling tussen MKB en grootbedrijf. Daarnaast gaat hij in op het doel en effect van de WBSO, het gebruik van de regeling in 2016 en het beschikbare budget voor 2017.
Met ingang van 2016 is de RDA in de WBSO geïntegreerd. Met behulp van de WBSO kunnen bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor Research en Development (R&D) verlagen. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. De R&D-niet-loonkosten komen pas sinds dit jaar in aanmerking voor de WBSO. Voorheen werden deze ondersteund door de RDA in de vorm van een aftrekpost in de winstbelasting.
In 2016 maken naar verwachting 23.000 bedrijven gebruik van de WBSO, waarvan ruim 97% MKB’er is. Het is de verwachting dat de budgetuitputting 2% hoger uitkomt dan vorig jaar. Het toegenomen gebruik van de regeling is met name te verklaren doordat bedrijven meer WBSO zijn gaan aanvragen voor R&D-niet-loonkosten (plus 8,5%). Door de integratie van de RDA in de WBSO kunnen ondernemers het fiscale voordeel op de R&D-niet-loonkosten eerder en beter verzilveren. Zij kunnen dit nu maandelijks via de loonheffing verrekenen in plaats van pas na afloop van het jaar via de vennootschapsbelasting. Daardoor is het aanvragen van WBSO voor R&D-niet-loonkosten aantrekkelijker voor bedrijven. De verdeling van het budget tussen MKB en grootbedrijf ontwikkelt zich in 2016 conform verwachting: deze blijft in 2016 in grote lijnen gelijk met de verdeling vóór de integratie. Het MKB maakt in 2016 naar verwachting gebruik van 65,4% van het budget. Dit aandeel is relatief hoog, gezien het feit dat het MKB verantwoordelijk is voor 40% van de in Nederland uitgevoerde R&D.
Gelet op het groeiende gebruik van de WBSO zal het kabinet de komende jaren extra budget beschikbaar stellen: € 33 miljoen in 2017 en structureel € 85 miljoen vanaf 2018. Met inachtneming van de onderuitputtingen uit het verleden is met deze extra middelen het WBSO-budget voor 2017 en verder € 1.205 miljoen. Daarmee kunnen de parameters voor 2017 ongewijzigd blijven. Het in stand houden van de parameters (ondersteuningspercentages, schijflengtes) is van belang voor een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor het R&D-intensieve bedrijfsleven. Het doorgroeiende MKB blijft extra ondersteund, doordat het verhoogde tarief in de eerste schijf op de eerste € 350.000 aan R&D-(loon)kosten van toepassing blijft. Het kabinet kan hiermee opnieuw een stevige impuls geven aan de private R&D in Nederland. Doel van het kabinet is dat in 2020 in Nederland 2,5% van het BBP wordt uitgegeven aan R&D.
Bron: Min EZ 20-09-2016, DGB-I&K/16126675