Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 15, 2016

Zorgkosten voor lipoedeem aftrekbaar

Op zorgkosten aftrekbaar zijn, is het niet van belang dat het een aandoening betreft die is opgenomen op de ICD-lijst van de WHO. Die lijst is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet maatgevend voor de bepaling of er sprake is van een ‘ziekte’. Dit moet per geval beoordeeld worden.
Een vrouw heeft in toenemende mate pijnklachten van lipoedeem, een chronisch progressieve aandoening. Op doorverwijzing van de dermatoloog ondergaat de vrouw een liposuctie. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling niet. De kosten van de behandeling ad € 16.500 worden in de aangifte IB/PV 2011 van haar echtgenoot in aftrek gebracht als specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft de kosten van de behandeling niet in aftrek toegestaan.
De inspecteur stelt zich op het standpunt dat alleen zorgkosten in aftrek kunnen worden gebracht als het een ziekte betreft die is opgenomen in de lijst van International Classification of Diseases (ICD-lijst), opgesteld door de WHO. Lipoedeem komt niet voor in deze lijst. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kunnen aan het hanteren van een algemeen aanvaarde lijst van ziekten zeker uitvoeringstechnische voordelen zijn verbonden. Echter, de ICD-lijst is niet opgesteld voor fiscale doeleinden. Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel - de inspecteur stelt een voorwaarde voor aftrek, vermelding op de ICD-lijst, die door de wetgever niet is gesteld - , de (niet-fiscale) achtergrond en doelstelling van de ICD-lijst en de omstandigheid dat enige tijd kan verstrijken tussen een verzoek een ziekte op de lijst op te nemen en de uiteindelijke vermelding, komt het hof tot de conclusie dat het niet gerechtvaardigd is dat slechts van een ziekte sprake is als deze op de ICD-lijst is vermeld. Het hof oordeelt vervolgens dat als uitgangspunt moet worden genomen dat men van een ‘ziekte’ spreekt in het geval zich een al dan niet aangeboren verminderde of verstoorde gezondheidstoestand voordoet. Dit moet per individuele situatie worden beoordeeld. Er zijn voldoende feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat daarvan in dit geval sprake is. Ook stelt het hof vast dat diverse specialisten lipoedeem aanduiden als een ziekte en dat is verzocht lipoedeem op de ICD-lijst te plaatsen. Volgens het hof is lipoedeem dus een ziekte waarvan de behandelkosten voor aftrek in aanmerking komen.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 9-08-2016