Accountancy

Vanuit de door u of ons bijgewerkte administratie stellen wij voor u de jaarrekening samen. Verlangt uw bank een kredietrapportage, dan stellen
wij deze ook voor u samen. Uiteraard zijn deze rapportages beschikbaar in XBRL/SBR zodat u aan alle verplichtingen kunt voldoen. Ook het laten
controleren van uw jaarrekening is mogelijk. Noord Negentig is deelnemer in Stichting Audit Only en beschikt daarmee over de vereiste AFM vergunning. Tot slot kunnen we uiteraard ook tussentijdse cijfers en prognoses voor u opstellen.